Акредитационо тело Србије (ml18) је национално тело за акредитацију, основано од стране Републике Србије, са седиштем у Београду.

Законом о акредитацији ml18-у се поверавају послови утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа.

На овој страници се налази збирка докумената система менаџмената Акредитационог тела Србије – ml18 (правила, процедуре, упутства, смернице, обрасци, ...), као и закони и прописи из домена рада ml18-а, остали закони и технички прописи у којима је прописана употреба акредитације и промотивни и информативни материјали (брошуре, билтени, извештаји, информатори, презентације, ...).

Акредитационо тело Србије (ml18) води јавни који садржи најмање следеће податке:

10/11/2016
Након што је 2012. године на глобалном нивоу потписало мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (ILAC MRA...

28/05/2014
Акредитационо тело Србије (ml18) је 27. маја 2014. године потписало, на 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА),...

11/09/2018
Током августа 2018. године Акредитационо тело Србије (ml18) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације,...

11/09/2018
У Будимпешти је 6. септембра 2018. године организована радионица регионалних акредитационих тела на иницијативу Миклоша Девеца (Miklós Devecz),...

Prijava ATS Ocenjivaci Troskovi Postupak akreditacije

Предлагаем купить диплом колледжа по вашему желанию, недорого.
Наша организация предлагает купить диплом университета недорого с доставкой.
Был найден мной полезный блог на тематику купить диплом ry-diplomer.com