Нова документа ml18-а за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043

Презентација "Нова документа ml18-а за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043" - др Љубинка Глигић, ml18, пета Специјална конференција „Национални систем акредитације - стање и будући развој” , 05. јун 2013. године, Машински факултет Универзитета у Београду

купить диплом в России

www.kamod.net.ua

купить диплом