Акредитационо тело Србије (ml18) је национално тело за акредитацију, основано од стране Републике Србије, са седиштем у Београду.

Законом о акредитацији ml18-у се поверавају послови утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа.

На овој страници се налази збирка докумената система менаџмената Акредитационог тела Србије – ml18 (правила, процедуре, упутства, смернице, обрасци, ...), као и закони и прописи из домена рада ml18-а, остали закони и технички прописи у којима је прописана употреба акредитације и промотивни и информативни материјали (брошуре, билтени, извештаји, информатори, презентације, ...).

Акредитационо тело Србије (ml18) води јавни који садржи најмање следеће податке:

10/11/2016
Након што је 2012. године на глобалном нивоу потписало мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (ILAC MRA...

28/05/2014
Акредитационо тело Србије (ml18) је 27. маја 2014. године потписало, на 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА),...

09/11/2018
Током октобра 2018. године Акредитационо тело Србије (ml18) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације,...

23/10/2018
Током септембра 2018. године Акредитационо тело Србије (ml18) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације,...

Prijava ATS Ocenjivaci Troskovi Postupak akreditacije

Узнайте про авторитетный портал на тематику www.poliv.ua.
biceps-ua.com/super-p-forse.html

ссылка biceps-ua.com