ml18-ПР11-О01_Д.4, Додатак Д.4 Пријаве за акредитацију

ml18-ПР11-О01_Д.4, Додатак Д.4 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020)

https://pofar.com.ua

top-obzor.com/obzor-lenovo-vibe-k5-plus/