Навигација

Процедуре/Упутства

Општа начела непристрасности AТС-УП36

Општа начела непристрасности ml18-УП36, издање/измена: 1/2, усвојено: 06.05.2019.

2019 6. May
Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености ml18-УП01

Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености ml18-УП01 -  издање/измена: 7/1 - усвојена 04.02.2019. године

2019 4. Feb
Смернице за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија ml18-УП14

Смернице за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија ml18-УП14 - издање/измена: 2/2 - од 01.02.2019.

2019 1. Feb
Смернице за исказивање обима акредитације контролних тела ml18-УП05

Смернице за исказивање обима акредитације контролних тела ml18-УП05 - издање/измена: 2/3 - од 28.12.2018.

201828. Dec
Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента ml18-УП12

Смерницe за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, ml18-УП12, Издање/Измена: 2/0, од 27.07.2018.

201827. Jul
Tрајање провера система менаџмента квалитетом (QMS) и управљања животном средином (EMS) ml18-УП16

Tрајање провера система менаџмента квалитетом (QMS) и управљања животном средином (EMS) ml18-УП16 - издање/измена: 3/0 - усвојенo: 18.09.2017.

201718. Sep
Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње ml18-УП26

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње ml18-УП26 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

201718. Sep
Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања ml18-УП27

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања ml18-УП27 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.
 

201718. Sep
Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања ml18-УП29

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања ml18-УП29 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

201718. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за еталонирање ml18-УП04

Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за еталонирање ml18-УП04 - издање/измена: 2/1 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију производа ml18-УП15

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију производа ml18-УП15 - издање/измена: 1/2 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију особа ml18-УП18

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију особа ml18-УП18 - издање/измена: 1/2 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање ml18-УП03

Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање ml18-УП03 - издање/измена: 3/3 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Смернице за исказивање обима акредитације провајдера за испитивање оспособљености ml18-УП30

Смернице за исказивање обима акредитације провајдера за испитивање оспособљености ml18-УП30 - издање/измена: 1/1 - од 07.09.2017.

2017 7. Sep
Акредитација за послове узорковања ml18-УП25

Акредитација за послове узорковања ml18-УП25 - издање/измена: 1/2 - усвојена 26.06.2017. године

201726. Jun
Решавање приговора и жалби ml18-ПР16

Решавање приговора и жалби ml18-ПР16 - издање/измена: 4/2 - усвојена 16.1.2017. године

201716. Jan
Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације ml18-УП28

Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације ml18-УП28 - издање/измена 1/1 - усвојена 09.07.2015.

2015 9. Jul
Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе ml18-УП22

Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр. 87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености ml18-УП22 - издање/измена: 1/1 - усвојена у јулу 2013. године

201330. Jul
Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања ml18-УП32

Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања ml18-УП32 - издање/измена: 1/0 - усвојена 19.06.2013.

201319. Jun