Обрасци

српски

Пријава за акредитацију ml18-ПР11-О01

Пријава за акредитацију ml18-ПР11-О01 - издање/измена: 4/1 - документ је усвојен у новембру 2016. године

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Package icon prijava_za_akreditaciju_at-pr11-o01_4_1.zip519.11 KB

ml18-ПР11-О01_Д.1.1А Додатак Д.1.1А Пријаве за акредитацију за потребе именовања

ml18-ПР11-О01_Д.1.1.А  Додатак Д.1.1 А Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације за потребе именовања

Download kategorije: 

Оцена спроведеног оцењивања ml18-ПР09-О02

Оцена спроведеног оцењивања ml18-ПР09-О02 - издање/измена: 1/2 - усвојенo: 01.12.2017.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Microsoft Office document icon ocena_sprovedenog_ocenjivanja_ats-pr09-o02_1_2.doc819 KB

Пријава за оцењиваче и техничке експерте ml18-ПР02-О01

Пријава за оцењиваче и техничке експерте ml18-ПР02-О01 - издање/измена: 2/2 - усвојенo: 20.09.2017.

Download kategorije: 

Pages

на сайте

купить диплом в Златоусте

на сайте