Смернице/Сертификација система менаџмента

српски

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента ml18-УП12

Смерницe за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, ml18-УП12, Издање/Измена: 1/6, од 07.09.2017.

Додатаквеличина
PDF icon smernice_za_iskazivanje_obima_st_sm_ats_up12_1-6558.82 KB

Примена ISO/IEC 17021 у провери интегрисаних система менаџмента ml18-УП31

Примена ISO/IEC 17021 у провери интегрисаних система менаџмента ml18-УП31 - издање/измена: 1/0 - усвојена је у јуну 2013. године

Додатаквеличина
PDF icon ats_up31_iaf_md_11_2013_1-0302.97 KB

Tрајање провера система менаџмента квалитетом (QMS) и управљања животном средином (EMS) ml18-УП16

Tрајање провера система менаџмента квалитетом (QMS) и управљања животном средином (EMS) ml18-УП16 - издање/измена: 3/0 - усвојенo: 18.09.2017.

Додатаквеличина
PDF icon trajanje_provera_qms_i_ems_ats_up16_3-0543.45 KB