Обавештења

српски

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Ступањем на снагу наведеног правилника престао је да важи Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16), као и метролошка упутства и правилници за одговарајуће врсте мерила.

Нове акредитације у априлу 2018. године

Нове акредитације у априлу 2018. године

Током априла 2018. године Акредитационо тело Србије (ml18) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

Обавештење за СТСМ о обавезујућем документу IAF MD 2:2017

Обавештење за  СТСМ о обавезујућем документу IAF MD 2:2017

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) дана 15.06.2017. године издао обавезујући документ IAF МD2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management, који је доступан на сајту IAF-а ().

Обавештење за СТСМ о преласку на серт. према ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007

Обавештење за  СТСМ о преласку на серт. према ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 5. априла 2018. године Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио стандард SRPS ISO 45001:2018 - Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви са упутством за коришћење.

Pages

купить диплом химика

Был найден мной популярный интернет-сайт , он описывает в статьях про электромагнитный клапан цена.
ссылка biceps-ua.com