Промена документације

српски

Обавештење за ТОУ у вези измене правила ml18-а

Обавештење за ТОУ у вези измене правила ml18-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (ml18) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, ml18-ПА04 (техничка корекција на сајту ml18-а објављена 19. априла 2017.

Обавештење за сертификациона тела која сертификују системе менаџмента

Нови документ ml18-а за сертификацију производа у области органске производње

Нови документ ml18-а за сертификацију производа у области органске производње

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (ml18) је формирало Радну групу која је израдила документ ml18-УП26, Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње

Интерна контрола вага између два еталонирања ml18-УП32

Интерна контрола вага између два еталонирања ml18-УП32

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (ml18) је формирало Радну групу која је израдила документ ml18-УП32, Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања. Овај документ описује поступак контроле основних метролошких параметара који утичу на тачност мерења код мерила масе са неаутоматским функционисањем.

Pages

ry-diploma.com

https://start-sport.com.ua