Техничке информације

У овом одељку ћете пронаћи све корисне и потребне информације намењене телима за оцењивање усаглашености/подносиоцима пријаве које им помажу у њиховом свакодневном раду, као што су критеријуми и стандарди за акредитацију, ПТ активности, информације од посебног значаја, документи и прописи, акредитација и нотификација, техничка и саветодавна експертиза, укинуте и суспендоване акредитације и међународне организације и споразуми.

Уколико су Вам потребне додатне информације, пошаљите e-mail на адресу: [email protected]

Наш популярный web-сайт про направление ввод дома в эксплуатацию.
лучшие китайские интернет магазины

www.alex-car.com.ua/cart/mark/all/all/all/88