Промоција акредитације

Акредитационо тело Србије (ml18) има задатак да, у сарадњи са институцијама које су у земљи задужене за развој и имплементацију инфраструктуре квалитета и доношење одговарајућих прописа у области оцењивања усаглашености, промовише акредитацију и подиже свест о значају, улози и предностима система акредитације код свих заинтересованих страна - корисника и потрошача производа и услуга, државних органа, корисника услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, као и самих тела за оцењивање усаглашености.

На страницама, које следе, можете погледати и прочитати ml18-ове брошуре, годишње извештаје о раду ml18-а, билтене ml18-а, као и актуелне вести, најаве догађаја, записе о обележавању Дана акредитације и учествовању ml18-а у кампањама за промоцију и подизање свести о значају акредитације.

Уколико вам је потребан промотивни материјал ml18-а или имате било каквих питања у вези истих, можете нас контактирати путем електронске поште [email protected] или путем телефона 4 86 80.