Правила коришћења

Правила коришћења интернет презентације

1. Основне информације

Ова интернет презентација власништво је Акредитационог тела Србије (ml18) које посетиоцима своје интернет презентације обезбеђује коришћење садржаја исте. Сви посетиоци имају право да користе садржаје интернет презентације уколико не крше правила коришћења. Коришћењем било ког дела ове интернет презентације подразумева прихватање свих актуелних правила коришћења.

Корисници су дужни да редовно читају правила коришћења и сматра се да су корисници у сваком тренутку упознати са актуелним правилима коришћења, као и да су их разумели у целости. Информације, које корисници могу пронаћи на овој интернет презентацији и које су доступне корисницима путем ове интернет презентације, су опште природе и стога се не могу сматрати као испуњавање корисникових личних захтева или посебних услова.

Интернет презентација састоји се од властитих садржаја и линкова на спољне странице.

ml18 задржава сва права да може мењати информације на овој интернет презенетацији у било које доба према сопственим потребама и без претходног обавештења.

ml18 настоји да на својој интернет презентацији постави информације које су потпуне, исправне, тачне и ажурне, али се не може сматрати одговорним за било коју грешку, нетачност, губитак или штету која може настати коришћењем доступних информација.

Уколико клијенти желе да ступе у пословни однос са ml18-ом, не треба само да се ослањају на информације на интернет презентацији, већ треба да упуте директан упит на [email protected].

Уколико објављене информације садрже грешку или уколико информација, за коју би корисник очекивао да је може пронаћи на овој интернет презетацији, недостаје, ml18 ће учинити све да, без одлагања и у најкраћем року од пријема информације о наведеној неправилности, исправи. Све примедбе и сугестије можете да доставите уреднику интернет презентације на [email protected]. Уколико сматрате да су услови, наведени у овом одељку, нејасни или их нисте разумели, молимо вас да нас контактирате.

ml18 задржава право да, без најаве, повремено промени правила коришћења, а о важним променама и допунама може кориснике обавестити објављивањем информације на интернет презентацији.

2. Доступност и компатибилност

ml18 чини све како би ова интернет презентација била увек доступна и не може се сматрати одговорним за било какав губитак или штету која може настати услед недоступности интернет презентације.

ml18 не може гарантовати да су датотеке, које се налазе на интернет презентацији, компатибилне са конфигурацијом рачунара корисника. Корисник се мора постарати да прибави одговарајући информационо-технолошки хардвер и софтвер, укључујући и безбедносни софтвер (нпр. firewall, анти-вирус софтвер, итд.)

3. Заштита интелектуалне својине

ml18 полаже ауторска права на садржај ове интернет презентације који је у његовом искључивом и потпуном власништву.

Сви текстови, фотографије, подаци, називи интернет домена, логотипи и остали садржаји су заштићени Законом о заштити интелектуалне својине. Делови или цела интернет презентација не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани без претходне и изричите писане сагласности ml18-а осим уколико другачије није предвиђено законом о ауторском праву и сродним прописима.

Корисник може преузимати информације и материјал и без претходног писаног одобрења и чувати их на диску свог рачунара ради личне употребе.

4. Ауторска права

Заштита комплетног ауторског садржаја, који укључује и графичке, текстуалне и остале материјале, уређена је Законом о ауторским и сродним правима. У случају да желите да објавите неки од садржаја са интернет презентације ml18-а, потребно је да обезбедите претходно писано одобрење од ml18-а.

Неовлашћено коришћење сматра се повредом ауторских права и за последицу може имати покретање судског спора. Поједине информације са интернет портала ml18-а је могуће преносити под условом да, у адекватном облику, видно буде наведено да је „информација преузета са интернет презентације ml18.ru“ и под обавезом поштовања Закона о ауторским и сродним правима.

5. Линкови ка интернет презентацијама трећих лица

Ова интернет презентација садржи линкове према интернет презентацијама трећих лица, односно других тела и организација. Ови линкови постављени су на интернет презентацију искључиво у циљу информисања корисника. ml18 не може сносити одговорност за поузданост, тачност или квалитет садржаја на таквим интернет презентацијама и, сходно томе, одриче се било какве одговорности. Није могуће контролисати садржај или доступност интернет презентација наведених тела и организација. Ови линкови су искључиво постављени у циљу појашњења начина рада целокупне области инфраструктуре квалитета чији су акредитација и оцењивање усаглашености део.

6. Неовлашћена употреба интернет презентације

Корисници ове интернет презентације обавезују се да неће:
а. неовлашћено или на неправилан начин користити информације са ове интернет презентације,
б. користити ову интернет презентацију на начин који је може оштетити или изменити, ометати њену доступност или на било који начин утицати на њену ефикасност,
в. користити ову интернет презентацију за слање или постављање компјутерских вируса, незаконитог или кривотвореног материјала или материјала који је на било који начин неприкладан,
г. користити ову интернет презентацију како би на било који начин угрозио права физичких и правних лица, укључујући, али не ограничавајући се на, права приватности или заштите интелектуалне својине.

ml18 задржава право да одбије да кориснику ускрати доступност интернет презентације уколико су права трећих лица угрожена, а која су настала као резултат кршења горе поменутих одредби или било којег другог деловања корисника.

7. Лични подаци

ml18 може, у складу са законом, прикупљати одређене податке о корисницима добијене током коришћења интернет презентације (искључиво подаци о рачунару и подаци о интернет провајдеру). Ове податке ml18 користи само како би имао информације о корисницима, који посећују ову интернет презентацију, и, на тај начин, побољшао интернет презентацију, а њене садржаје додатно усмерио и прилагодио корисницима који га посећују. На основу тих података сазнајемо који су садржаји најпопуларнији.

8. Одговорност

Осим у случајевима доказане намерне грешке или изузетног немара и доказане узрочне повезаности са насталом штетом, ml18 се не може сматрати одговорним за било коју штету насталу коришћењем ове интернет презентације, било које информације која се на њој налази или јој се може приступити путем ове интернет презентације (нпр. путем линкова који се налазе на интернет презентацији).

ml18 се не може сматрати одговорним за било коју штету насталу услед техничких недостатака, немогућности приступа овој интернет презентацији или било каквих сметњи које могу нашкодити систему или софтверу корисничког рачунара.

ml18 се не може сматрати одговорним за било коју штету проузроковану вирусима, застојима у раду система (баговима) и сличним појавама уколико се ово догоди приликом посете овој интернет презентацији имајући у виду све предузете мере.

www.topobzor.info

https://topobzor.info