Навигација

Прекогранична акредитација

Политика, коју ml18 примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и телима за оцењивање усаглашености из Републике Србије која обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, утврђена је Правилима прекограничне акредитације, ml18-ПА05