ПТ активности

Документом ml18-а Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености ml18-ПА02 утврђује се политика ml18-а у погледу учествовања лабораторија за испитивање/еталонирање и медицинских лабораторија, као и контролних тела, која самостално обављају аналитичка испитивања која су подршка контролисању, у међулабораторијским поређењима (interlaboratory comparision-ILC) и програмима за испитивања оспособљености (proficiency testing-PT), као и поступање ml18-а у вези са истим.

У складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 лабораторије морају имати утврђен поступак за праћење квалитета резултата испитивања/еталонирања добијених из интернe контроле квалитета (коришћење сертификованих референтних материјала, понављање испитивања/еталонирања истом или различитом методом и др.) и екстерне контроле квалитета (учествовање у програмима за испитивање оспособљености и међулабораторијским поређењима).

Учествовањем у програмима за испитивање оспособљености и међулабораторијским поређењима лабораторије доказују своју компетентност корисницима услуга, ml18-у и другим заинтересованим странама.

Из тог разлога ml18 редовно и благовремено поставља информације о доступним ПТ шемама које се могу пронаћи у одељку Обавештења о ПТ активностима.

Нашел в интернете классный сайт со статьями про автополив киев https://avtomaticheskij-poliv.com.ua/avtopoliv
Был найден мной важный web-сайт на тематику http://poliv.ua.
www.biceps-ua.com/optimum-nutrition-superior-amino-2222-tabs-160-tablets.html