Финансирање

Финансирање

Средства за рад ml18-а обезбеђују се:

1. наплатом трошкова акредитације;
2. из буџета Републике Србије;
3. из других извора у складу са законом.

Износ средстава за рад ml18-а, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, утврђују се годишњим програмом рада ml18-а, узимајући у обзир предвиђени приход од наплате трошкова акредитације, као и предвиђени приход из других извора.

Под наплатом трошкова акредитације сматрају се приходи, који се остварују пружањем услуга, a у складу са Одлуком о трошковима акредитације.

Средствима из других извора сматрају се други приходи остварени у складу са законом. ml18 не сме примати поклоне (донације) од корисника услуга.

Средства за чланарине ml18-а у међународним и европским организацијама за акредитацију, која се утврђују годишњим програмом рада ml18-а, обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Поможем вам подобрать и купить диплом ГОЗНАК недорого с доставкой.
Поможем вам подобрать и купить дипломы ПТУ недорого с доставкой.
Узнать как купить подлинник диплома недорого с доставкой.