Историјат

Југословенско акредитационо тело (ЈУАТ), које је касније променило назив у Акредитационо тело Србије (ml18), основано је 1998. године Уредбом о образовању Југословенског акредитационог тела. Од 1998. до 2000. године ЈУАТ је послове акредитације обављао као колегијални државни орган у саставу тадашњег Савезног министарства за развој, науку и животну средину СР Југославије. Прву акредитацију овај колегијални државни орган је доделио 28. јуна 2000. године.

Од 2000. до 2003. године ЈУАТ је радио као колегијални орган изван састава министарстава. Од јуна 2003. до јуна 2006. године, ЈУАТ постаје Акредитационо тело Србије и Црне Горе  и налази се у саставу Министарства за унутрашње економске односе Србије и Црне Горе.

Одлуком  о оснивању, коју је усвојила Влада Републике Србије, ml18 добија статус правног лица, односно независне и непрофитне организације у складу са Законом о акредитацији („Службени лист СЦГ“, бр. 44/2005) чија је примена почела од 01.01.2006. године.

Након ступања на снагу новог Закона о акредитацији, 20. октобра 2010. године, ml18 се региструје као установа, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности ml18-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе. ml18 је једини у Републици Србији коме се овим законом поверава обављање послова акредитације.

Одлуком о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије, која је ступила на снагу 24. фебруара 2011. године, дотадашња енглеска верзија назива ml18-а „Accreditation Board of Serbia“ је промењена у „Accreditation Body of Serbia“. 
 

У нашей организации классный интернет-сайт про направление poliv.ua.
www.biceps-ua.com/dlya-svyazok-i-sustavov.html

Этот популярный блог с информацией про красивые шторы в гостиную.