Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 [email protected]
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. Јасна Стојановић, заменик директора (011)3148680 [email protected]
3. Радивоје Николичић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3138680 [email protected]
4. др Љубинка Глигић, помоћник директора за међународну сарадњу (011)3130960 [email protected]
5. мр Борислава Јакшић, саветник директора (011)3148680 [email protected]
6. Љиљана Маркићевић, саветник директора (011)3130960 [email protected]
7. Јелица Брауновић, сарадник за административно-техничке послове (011)3130373 [email protected]
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
8. мр Милица Јовчић, руководилац Одељења (011)3130371 [email protected]
9. Љиљана Јарић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130376 [email protected]
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ АНАЛИТИЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
10. Јелена Стојановић, шеф Одсека (011)3130372 [email protected]
11. Бранка Ракоњац, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 [email protected]
12. Сања Здравковић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 [email protected]
13. Зорица Старчевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 [email protected]
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ТЕХНИЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
14. Данијела Антов-Бозало, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130371 [email protected]
15. Александра Китанић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 [email protected]
16. др Жељка Ђурђевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130371 [email protected]
17. Андреа Фратрић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 [email protected]
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ
18. Александра Николић, шеф Одсека (011)3130371 [email protected]
19. Слађана Чумић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130376 [email protected]
20. Лука Милошевић, стручни сарадник за предмете акредитације (011)3130371 [email protected]    
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА
21. Јелена Костић Благојевић, менаџер предмета акредитације лабораторија (011)3130372 [email protected]
22. Ивана Симић, менаџер предмета акредитације лабораторија   [email protected]
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
23. Никола Костић, вршилац дужности руководиоца Одељења (011)3130961 [email protected]
24. Данијела Симоновић, руководилац Одељења   [email protected]
25. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130961 [email protected]
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ ТЕЛА
26. Јована Јовановић, шеф Одсека (011)3117177 [email protected]
27. Маријана Бачевац, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3130959 [email protected]
28. Ана Живановић, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3117177 [email protected]
29. др Срђан Булатовић, менаџер предмета акредитације контролних тела (011)3130959 [email protected]
ОДСЕК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
30. Иван Гагић, менаџер предмета акредитације сертификационих тела (011)3130961 [email protected]
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
31. Јован Симић, руководилац Одељења (011) [email protected]
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
32. Радомир Лекић, шеф Одсека (011) [email protected]
33.

Биљана Вукашиновић Васиљевић, стручни сарадник за финансијске послове

(011)3130373 [email protected]
34. Сандра Арсеновић, сарадник за административно-техничко финансијске послове (011) [email protected]
ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
35. Ненад Цветковић, шеф Одсека (011)3130378 [email protected]
36. Симо Томић, стручни сарадник за правне послове (011)3130378 [email protected]
37. Слободанка Стевановић, сарадник за административно-техничке правне послове (011)3130378 [email protected]
ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
38. Милош Никић, шеф Одсека (011)3130373 [email protected]
39. Наташа Даниловић, самостални стручни сарадник за опште послове (011)3130373 [email protected]
40. Лидија Мијовић, сарадник за административно-техничке и опште послове (011)3130960

[email protected]

41. Јелена Мазалица, сарадник за административно-техничке и опште послове  (011)3130373 [email protected]s.rs