Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 [email protected]
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. Јасна Стојановић, заменик директора (011)3148680 [email protected]
3. мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3138680 [email protected]
4. Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији (011)3130960 [email protected]
5. мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације (011)3130371

[email protected]

6. Милош Никић, помоћник директора за стручно-оперативне послове (011)3130373 [email protected]
7. Радивоје Николичић, помоћник директора за сарадњу са државним органима (011)3138680 [email protected]
8. Наташа Даниловић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг (011)3130373 [email protected]
9. Ана Живановић, пословни секретар за послове кабинета (011)3130373 [email protected]
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
10. Јелена Стојановић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија (011)3130372 [email protected]
11. Александра Николић, виши организатор предмета акредитације (011)3130371 [email protected]
12. Александра Китанић, виши организатор предмета акредитације (011)3130372 [email protected]
13. Бранка Ракоњац, виши организатор предмета акредитације (011)3130376 [email protected]
14. др Љубинка Глигић, виши организатор предмета акредитације (011)3130960 [email protected]
15. Сања Здравковић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 [email protected]
16. Андреа Фратрић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 [email protected]
17. Слађана Чумић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 [email protected]
18. др Жељка Ђурђевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 [email protected]
19. Зорица Старчевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 [email protected]
20. Јелена Костић Благојевић, организатор предмета акредитације (011)3130372 [email protected]
21. Ивана Симић, организатор предмета акредитације   [email protected]
22. др Жељка Кесић, организатор предмета акредитације (011)3130371 [email protected] 
23. Љиљана Јарић, сарадник за административно-техничке послове акредитације  (011)3130376 [email protected] 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
24. Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела (011)3130961 [email protected]
25. Јована Јовановић, виши организатор предмета акредитације (011)3117177 [email protected]
26. Иван Гагић, виши организатор предмета акредитације (011)3130961 [email protected]
27. Маријана Бачевац, виши организатор предмета акредитације (011)3130959 [email protected]
28. Александар Драгићевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130959 [email protected]
29. др Срђан Булатовић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130959 [email protected]
30. Лука Милошевић, организатор предмета акредитације (011)3130371 [email protected]  
31. Марија Башић, организатор предмета акредитације (011)3130376 [email protected] 
32 Биљана Вукашиновић Васиљевић, администратор предмета акредитације (011)3130373 [email protected]
33. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130961 [email protected]
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ , ФИНАНСИЈСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
34. Јован Симић, руководилац одељења за опште, финансијске и правне послове (011) [email protected]
35. Ненад Цветковић, виши правно-кадровски аналитичар (011)3130378 [email protected]
36. Радомир Лекић, финансијско-рачуноводствени аналитичар (011) [email protected]
37.

Ненад Станић, програмер-инжењер

(011)3130959 [email protected]
38. Симо Томић, правно-кадровски аналитичар (011)3130378 [email protected]
39. Слободанка Стевановић, пословни секретар за правне послове (011)3130378 [email protected]
40. Сандра Арсеновић, пословни секретар (011) [email protected]
41. Јелица Брауновић, пословни секретар (011)3130373 [email protected]
42. Лидија Мијовић, пословни секретар (011)3130960

[email protected]

 

www.biceps-ua.com

biceps-ua.com/vitaminy.html

У нашей компании популярный портал , он описывает в статьях про Провирон https://biceps-ua.com/proviron-provimed-provimed.html