Оцењивачи и технички експерти


 

У процесу акредитације Акредитационо тело Србије (AТС) користи оцењиваче који имају одговарајуће образовање, стручност и потребно искуство у областима које оцењују, односно на пословима оцењивања усаглашености за које се тражи акредитација, као и одговарајуће обуке за оцењиваче у систему акредитације.

Уколико, при акредитацији за поједине специфичне послове оцењивања усаглашености, ml18.ru не располаже оцењивачима и техничким експертима који имају одговарајућу стручност и искуство на тим пословима, ангажоваће стручњаке који поседују адекватно знање и искуство и који ће у тиму оцењивача ml18.ru-а обављати послове оцењивања и техничке експертизе. Ангажовани оцењивачи и технички експерти могу бити из редова стално запослених у ml18-у или се могу уговором ангажовати као екстерни оцењивачи и технички експерти.

Кандидати за оцењиваче и техничке експерте се могу пријавити писаним путем подношењем попуњене Пријаве за оцењиваче и техничке експерте и радне биографије (Curriculum Vitae) на адресу:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

или их могу лично предати у просторијама ml18-а, у канцеларији 148, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и у електронској форми на адресу: [email protected]

ml18 има на свом интернет порталу увек отворен јавни позив за оцењиваче и техничке експерте у којем, осим општих услова и општег позива, могу у одређеном периоду бити назначене потребе за већим ангажовањем оцењивача и техничких експерата у појединим областима.

купить диплом в Прокопьевске

Нашел в интернете нужный сайт с информацией про чаша для кальяна http://sweet-smoke.com.ua
Наш интересный веб сайт на тематику кальян на дом sweet-smoke.com.ua