Престанак акредитације

ПРЕСТАНАК АКРЕДИТАЦИЈЕ

ОДУСТАЈАЊЕ ОД АКРЕДИТАЦИЈЕ

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може одустати од додељене акредитације из било којих разлога и у писаној форми затражити од ml18-а укидање акредитације у било ком тренутку.

УКИДАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

ml18 може укинути додељену акредитацију на основу резултата надзорних активности, непоштовања уговорних обавеза, резултата спроведеног оцењивања или на основу предлога Комисије за акредитацију. Посебно, ml18 ће покренути процес укидања акредитације уколико током надзорних активности дође до сазнања да тело за оцењивање усаглашености са намером даје неистините информације о својој акредитацији, односно злоупотребљава акредитацију или својевољно крши правила акредитације. Након укидања акредитације, тело за оцењивање усаглашености мора одмах да ml18-у врати додељени Сертификат о акредитацији и Обим акредитације и обавеже се писаном изјавом да ће предузети све мере да после укидања акредитације не користи даље симбол акредитације или комбиноване знакове или да се текстуално више не позива на акредитацију нити на статус ml18-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком ml18-а о укидању акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености, коме је укинута акредитација, може поднети нову пријаву за акредитацију.  

www.a-diplomus.com

купить диплом специалиста

просування сайтів