Приговори

Приговор је израз незадовољства, осим жалбе, упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације, а у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености на који се очекује одговор.

Директор ml18-а одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима ml18-а или тела за оцењивање усаглашености у складу са процедуром за решавање приговора и жалби.

ml18 мора:

- размотрити оправданост приговора;
- када је то одговарајуће, обезбедити да приговор најпре размотри акредитовано тело за оцењивање усаглашености на који се он односи;
- предузети одговарајуће мере и оценити њихове ефекте;
- регистровати све приговоре и предузете мере и
- одговорити подносиоцу приговора.

Подносилац приговора се обавештава писаним путем о одлуци о приговору, у року не дужем од 30 дана од дана када је приговор евидентиран. Обавештење о одлуци о приговору подносиоцу приговора упућује директор.

купить диплом в Перми

biceps-ua.com/gonadotropin-5000.html

У нашей фирмы нужный сайт , он описывает в статьях про креатин biceps-ua.com