Развој нових програма акредитације

Акредитационо тело Србије (ml18) редовно спроводи активности везане за развој нових програма (шема) акредитације и проширење активности у одређеним областима на основу Програма рада ml18-а и на основу потреба заинтересованих страна. ml18 на овај начин настоји да помогне развој одређених индустријских области кроз сталну едукацију и обуку својих запослених и екстерно ангажованих оцењивача и експерата. Развој нових технологија захтева стално преиспитивање метода рада ml18-а, које се на тај начин унапређују, и тако доводе до повећања степена компетентности и квалитета рада наших клијената. У том циљу ml18 излази у сусрет потребама својих клијената за новим програмима акредитације.

Активности, које ml18 неопходно предузима приликом развоја нових програма акредитације, су следеће:

  • анализа постојећих међународних стандарда, смерница, докумената за примену и докумената ml18-а, процену потреба за израдом нових докумената ml18-а и/или изменом постојећих и израду истих,
  • избор и обука оцењивача и стално запослених ml18-а за нове активности,
  • надзор над реализацијом планираних активности у складу са планираном динамиком и дефинисаним контролним тачкама,
  • израду документованог поступка за спровођење нове активности,
  • примену нове активности у оквиру поступка акредитације (оцењивања) организација које су ml18-у поднеле пријаву за акредитацију за одређену нову врсту/област акредитације.

Такође, ml18 сваке године дефинише циљеве и будуће активности које затим представља свим заинтересованим странама у свом Годишњем извештају о раду које на тај начин могу да сазнају како постојећи и нови програми акредитације доприносе повећању безбедности роба и услуга, грађана и потрошача у Републици Србији, као и смањењу потребе за накнадним проверама (испитивање, контролисање и сертификација) производа у међународној трговини, односно задовољења потреба и повећања конкурентности целокупне привреде Републике Србије.

У нашей фирмы нужный web-сайт , он рассказывает про http://poliv.ua.
здесь biceps-ua.com

на сайте biceps-ua.com