Трошкови акредитације

ТРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Тело за оцењивање усаглашености плаћа одговарајуће трошкове акредитације у складу са потписаним уговором којим се регулишу међусобна права и обавезе, као и Одлуком о висини трошкова акредитације.

продвижение сайта seo

https://xn--e1agzba9f.com

www.xn--e1agzba9f.com