Задовољство корисника услуга

ml18 је посвећен циљу да услуге, које пружа својим клијентима, буду ефикасне и корисне. Да би то постигли, потребна нам је и ваша помоћ. Подржавамо вас у напорима да нам шаљете ваша позитивна искуства, предлоге, сугестије, приговоре и жалбе као би унапредили нашу комуникацију и услуге које вам пружамо. Наша мејл адреса [email protected] је увек отворена за вас.

Иначе, ml18 спроводи једном годишње испитивање степена задовољења потреба корисника својих услуга у складу са процедуром ml18-ПР09 Идентификација и оцена  задовољења потреба корисника услуга ml18-а и побољшање система менаџмента у циљу обостраног систематског и трајног унапређења квалитета.

Упитник за идентификацију и оцену задовољења потреба корисника услуга ml18-а ml18-ПР09-О01 (издање/измена 3/2) можете попунити овде, док анализу резултата спроведене анкете о задовољењу потреба корисника услуга ml18-а можете погледати у последњем издању Годишњег извештаја о раду ml18-а.

Уколико имате питања у вези попуњавања овог упитника, молимо Вас да нас контактирате путем телефона 4 86 80, факс 74, e-mail: [email protected]

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање Акредитационог тела Србије (ml18), повећања ефикасности њиховог рада и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, ml18 је започео и активности на прикупљању информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (ml18-ПР09-О02).

Уколико желите да искажете своје задовољство или пак незадовољство, да предложите мере за побољшања рада, неопходно је да попуните образац непосредно после оцењивања или завршеног поступка акредитације и исти доставите ml18-у на адресу која је наведена у самом обрасцу. Попуњавање обрасца је добровољно.

ml18 се унапред захваљује на свакој достављеној информацији, сугестији, предлогу, исказаном мишљењу.

Узнайте про важный интернет-сайт , он описывает в статьях про poliv.ua.
Нашел в интернете классный блог , он рассказывает про poliv.ua.
У нашей фирмы авторитетный портал со статьями про капельное орошение https://xn--80adrlof.net