Знак и симбол акредитацијe

Акредитационо тело Србије (ml18) има знак (логотип), који користи за сопствену идентификацију, а уз сертификат о акредитацији, додељује телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) симбол акредитације, који она користе да означе свој статус акредитације, као и комбиноване ILAC MRA/IAF MLA знакове. ТОУ овај симбол и комбиноване ILAC MRA/IAF MLA знакове, односно текстуално позивање на акредитацију, добијену од стране ml18-а, и статус ml18-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума користе у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус ml18-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. На основу употребе симбола и комбинованих ILAC MRA/IAF MLA знакова корисници услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености могу бити сигурни у поузданост производа и услуга које користе. Уколико желите да сазнате више о предностима, које акредитација нуди, молимо вас да прочитате наш промотивни материјал.

У случају да акредитовано ТОУ истиче симбол акредитације, комбиноване знаке ILAC MRA и/или IAF MLA, позива се на акредитацију, издату од стране ml18-а или на статус ml18-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума, на начин који је у супротности са правилима ml18-а, ml18 ће предузети одговарајуће мере.
 
У зависности од тежине прекршаја мере могу да буду:
 
1. захтев да ТОУ предузме потребне корективне мере да би отклонило неправилности,
 
2. спровођење ванредног надзорног оцењивања ТОУ ради утврђивања чињеничног стања и давања предлога одлука ml18-у, што може да укључи и одузимање акредитације,
 
3. објављивање прекршаја - неправилности на интернет порталу ml18-а,
4. друга правна мера у зависности од прекршаја – неправилности.
 
У случају противзаконитог и неовлашћеног коришћења симбола акредитације или позивања на акредитацију, односно комбинованих ILAC MRA и IAF MLA знакова, било ког правног или физичког лица, укључујући и ТОУ којима је акредитација укинута, ml18 ће покренути поступак за заштиту својих права у складу са одговарајућим законом.

Знак (логотип) ml18-а је интелектуална својина ml18-а. 

Знак (логотип) ml18-а

 

Симбол акредитације

Комбиновани ILAC MRA и IAF MLA знакови

 

также читайте

Наша организация предлагает купить диплом недорого с доставкой.
В интеренете нашел классный интернет-сайт , он описывает в статьях про купить диплом техникума www.ry-diplomer.com