Годишњи семинар за чланове секторских комитета ml18-а

У ml18-у је 21. и 22.децембра 2017. године одржан годишњи семинар са експертима за одлучивање о акредитацији, члановима секторских комитета ml18-а. На семинару су експерти за одлучивање упознати са радом ml18-а у текућој години са посебним освртом на оцењивање ml18-а од стране тима Европске организације за акредитацију (ЕА) и резултатима тог оцењивања. Представљене су им планиране, редовне и развојне активности ml18-а у наредној години, што се одражава и на потребу допуне постојећих секторских комитета (укупно 15) и образовање нових, за непокривене области оцењивања усаглашености. Члановима секторских комитета је укратко представљена документација система менаџмента ml18-а и објашњене измене које су направљене у документима током 2017. године, са акцентом на упознавању са одредбама докумената ml18-а, које се односе на ангажовање и рад експерата за одлучивање – чланова секторских комитета.

Посебна пажња је посвећена начину разматрања документације за одлучивање о акредитацији, давању мишљења експерата у вези препоруке тима за оцењивање, као и о раду комисија за акредитацију у протеклом периоду.

На крају семинара се дискутовало о питањима које су покренули експерти, са циљем побољшања ефикасности процеса одлучивања о акредитацији у ml18-у.

Семинару је присуствовало, у два дана, 66 експерата, од укупно уписаних 93 у Регистар експерата за одлучивање.

Семинар за чланове секторских комитета

купить диплом логопеда

a-diplomus.com

заказать раскрутку сайта