IAF MLA: EA постаје призната регионална акредитациона група за 4 нове под-области у системима менаџмента

Током 2018. године на заједничким састанцима IAF и ILAC одржаним у Франкфурту (Немачка) од 4. до 11. априла 2018. године, Европска организација за акредитацију - ЕА је призната као регионална група за 4 нове под-области система менаџмента у оквиру IAF MLA споразума:.

  • ISO 50001 - Системи менаџмента енергијом – Захтеви са упутством за коришћење,
  • ISO/IEC 27001 - Системи менаџмента безбедношћу информација - Захтеви,
  • ISO 13485 - Системи менаџмента за медицинска средства - Системи менаџмента квалитетом-захтеви за сврхе прописа,
  • ISO 22000- Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу исхране.

Сврха IAF мултилатералних споразума о међусобном признавању (MLA) је да олакша међусобно признавање и прихватање сертификата која су издала акредитована сертификациона тела између потписника MLA на глобалном нивоу.

ЕА је већ призната у оквиру главне области ISO/IEC 17021-1 за под-области системи менаџмента квалитетом (QMS) и системи менаџмента животном средином (ЕМS), а 2017. године  пријавила се за проширење MLA за системе менаџмента безбедношћу хране (FSMS), системе менаџмента безбедношћу информација (ISMS), системе менаџмента за медицинска средства (MDMS) и системе менаџмента енергијом (EnMS).

У оквиру признања ЕА, чланице ЕА, које су се ЕА пријавиле за под-области сада су аутоматски потписнице за ове под-области од стране IAF-а. Током колегијалног оцењивања, национална акредитациона тела доказују своју усклађеност са релевантним захтевима који су утврђени у специфичним областима.

Акредитационо тело Србије се пријавило за под-области системи менаџмента безбедношћу информација (ISMS),  системи менаџмента за медицинска средства (MDMS) и системи менаџмента безбедношћу хране (FSMS), те је на овај начин 5. априла 2018. године постало потписник и за ове системе менаџмента .

Више информација можете да нађете на

Погледaјте која су проширила IAF MLA sporazum.