Одржан Семинар за ТОУ у Сава центру и обележен Дан акредитације и 20. годишњица ml18-а

Акредитационо тело Србије (ml18) организовало је годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) на тему “Нови људи за ново доба-транзиција на стандард ISO/IEC 17025: 2017” у Сава центру, 24. маја 2018.године. Том приликом је такође обележен 28. јун-Дан акредитације у Републици Србији, као и 9.јун-Међународни дан акредитације. Ове године ml18 прославља и посебан јубилеј-20. година рада.

Семинару су присуствовали представници ресорних министарстава, струковних удружења, акредитационих тела из региона, као и представника преко 500 акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Семинар је испред Института за стандардизацију Србије (ИСС) отворио Драган Вуксановић, Руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и информациони систем, који је у свом поздравном говору честитао годишњицу ml18-у и истакао добру сарадњу коју имају ml18 и ИСС.

Скупу се обратио и Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) који је такође истакао дугу и успешну сарадњу са ml18-ом, као и пожелео много успеха обема организацијама у транзицији на ISO/IEC 17025: 2017.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драган Вуксановић, Руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и информациони систем, Институт за стандардизацију Србије

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале

Учеснике семинара су у уводном делу поздравили и Тихомир Бабић, директор Хрватске акредитацијске агенције (ХАА) и Трпе Ристоски, директор Института за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ). Они су у својим говорима, поред честитки ml18-у за 20. годишњицу рада, нагласили значај размене искустава између ml18 и осталих регионалних тела, а нарочито су истакли изврсну сарадњу између ml18-а и својих акредитационих тела, као и чињеницу да је ml18 увек пружао свесрдну подршку колегама из региона.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихомир Бабић, директор Хрватске акредитацијске агенције

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трпе Ристоски, директор Института за акредитацију Републике Македоније

Испред ml18, учесницима скупа се обратио проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије, који је у свом говору дао посебан осврт на успешно колегијално оцењивање од стране тима Европске организације за акредитацију (ЕА) којим је потврђен статус ml18 као потписника мултилатералног споразума (ЕА MLA) на састанку Комитета за мултилатералне споразуме (MAС) одржаном 25-26. априла 2018. године у Београду. Овим је потврђена еквивалентност система акредитације који имплементира ml18 са системима акредитције 40 земаља - чланица ЕА.

Он је такође указао на допринос који ml18 већ дуги низ година даје постизању стабилног нивоа квалитета српских производа и услуга и њиховом несметаном пласману на тржиштима Европе и света, као национална институција која успоставља и одржава стручан, непристрасан, професионалан и независан систем акредитације у Републици Србији који је у складу са захтевима међународног стандарда  ISO/IEC 17011.

Према речима директора Јанићијевића, посвећено деловање на остваривању политике квалитета ml18 као и мисије, визије и вредности ЕА, биће стални приоритет чему свој допринос даје и велика породица акредитованих  организација као и оних организација које се припремају да потврде своју компетентност у процесу акредитације. Тиме ће сви заједно дати подршку конкурентности српске привреде уз истовремену подршку безбедности  потрошача у одрживом друштвеном окружењу.

На крају свог излагања, професор Јанићијевић је подсетио присутне да ове године ml18 прославља 20 година акредитације у Србији, јер ml18 као правни следбеник Југословенског акредитационог тела (основаног 1998. године),  у континуитету ради на развоју и промовисању акредитације у нашој земљи.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије

Скупу се испред ml18 обратила и Јасна Стојановић, заменик директора, која је присутне упознала са историјатом ml18, као и са тренутним активностима и плановима за будућност. Оснивању Југословенског акредитационог тела (ЈУАТ), претходника Акредитационог тела Србије, претходило је доношење Закона о стандардизацији 1996. године, као и Одлука о оснивању ЈУАТ-а 1997. године. ЈУАТ, који је касније променио назив у ml18, основан је 1998. године Уредбом о образовању ЈУАТ-а. Прва акредитацију је додељена 28. јуна 2000. године.

    

Она је подсетила да је у новијој историји Акредитационог тела Србије, значајна година 2005. када је донесен Закон о акредитацији, а затим 2006. када је донесена Одлука о оснивању ml18-а. Након ступања на снагу новог Закона о акредитацији 20. октобра 2010. године, ml18 се региструје као установа, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности ml18-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе. 

Госпођа Стојановић је истакла да је ml18 пуноправни члан ЕА од 2012. године, као и потписник EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA. Ова година је значајна по томе што је одржан статус потписник EA MLA, као и да је проширен IAF MLA (под-обим). Више о 20 година ml18-а – јуче, данас, сутра можете видети овде.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јасна Стојановић, заменик директора Акредитационог тела Србије

Скупу се обратила и мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет у ml18-у, са презентацијом на тему:  Нови захтеви за акредитациона тела – очекивања и предности – стандард ISO/IEC 17011:2017 – коју можете видети овде и Размишљање засновано на ризику коју можете да видите овде.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет, Акредитационо тело Србије

Мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације у ml18-у, говорила је на тему кључних разлика у односу на претходно издање стандарда и план преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017 – коју можете да видите на следећем линку.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације, Акредитационо тело Србије

Јелена Стојановић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија, ml18, презентовала је Захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017: Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање које можете да видите овде.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Стојановић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија, Акредитационо тело Србије

Презентацију на тему: Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017: Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање одржала је и Александра Николић, виши организатор предмета акредитације, ml18. Њена презентација се може наћи овде.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Николић, виши организатор предмета акредитације, Акредитационо тело Србије

Као последњи говорник испред ml18-а, учесницима скупа се обратила и Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији, која је на тему Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда одржала следећу презентацију.

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији

              

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учесници семинара