Одржани годишњи састанци са оцењивачима ml18-а

У Београду у Палати Србија, 10, 11. и 12. јануара 2018. године, Акредитационо тело Србије је одржало годишње састанке са својим оцењивачима. На састанцима, који су одржани за сваку врсту акредитације посебно, оцењивачима су дате информације о раду ml18-а у протеклој години, са посебним освртом на протекло колегијално оцењивање ml18-а од стране Европске организације за акредитацију.

Такође је било речи и о плановима за ову годину, о изменама у документацији QMS ml18.ru, о учешћу и раду представника ml18-а у стручним телима ЕА/IAF/ILAC у 2017. години, као и о припремама за прелазак ml18-а и акредитованих тела за оцењивање усаглашености на нова издања стандарда и обавезујућих докумената ЕА/IAF/ILAC.

У циљу уједначавања начина оцењивања и поштовања правила и процедура ml18-а, оцењивачима су изнета запажања о њиховом раду у протеклом периоду, до којих се дошло прегледом достављене документације са оцењивања, документације припремљене за одлучивање о акредитацији, као и запажања до којих је дошла Комисија за избор и праћење перформанси оцењивача. Током састанака су реализоване и планиране мере за отклањање налаза утврђених од стране тима ЕА током колегијалног оцењивања. На крају сваког састанка су дати одговори на питања раније постављена од стране оцењивача, а у отвореној дискусији су размењена мишљења о отвореним питањима која су оцењивачи постављали на самим састанцима. На састанцима је учешће узело око 250 оцењивача.

Оцењивачи лабораторија за аналитичка испитивања

Оцењивачи медицинских лабораторија 

Оцењивачи лабораторија за техничка испитивања

Оцењивачи лабораторија за еталонирање

В интеренете нашел важный веб портал про направление провирон http://biceps-ua.com/
на сайте biceps-ua.com

www.tsoydesign.com.ua