Потврђен статус ml18-а као потписника мултилатералног споразума са ЕА

У оквиру 39. седнице Комитета за мултилатералне споразуме (МАС) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржанe 25. и 26. априла 2018. године у хотелу Хајат у Београду, Акредитационом телу Србије (ml18) је једногласно потврђен статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између ml18 и ЕА. Овај велики успех ml18-а је исход и потврда поновног колегијалног оцењивања одржаног у периоду од 25. до 29. септембра 2017. године, односно од 2. до 6. октобра (само за сертификацију особа).

Статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између ml18 и ЕА је потврђен за области лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела, сертификационих тела за сертификацију производа, сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

Детаљније на .