Учешће ml18-а на ЈУСК: 10. специјална конференција-национални систем акредитације

У периоду од 5.-7. јуна 2018. године на Машинском факултету у Београду одржала се 15. Међународна конвенција о квалитету - UASQ 2018, у чијем оквиру се одржала и 10-та специјална конференција – Национални систем акредитације.

На конференцији која се одржала у четвртак, 7.06.2018. године, учешће су узели и представници ml18-а и присутнима презентовали своје радове.

Присутнима се испред ml18-а прво обратио проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора, са презентацијом на тему: КРУПНИМ КОРАЦИМА КА НАРЕДНИХ 20 ГОДИНА-ВИЗИЈА ml18. Он је указао на стратешко опредељење ml18-а да као међународно признато и водеће акредитационо тело у региону обезбеђује све потребне услуге акредитације, у складу са потребама привреде, као и да осигура поверење у резултате српских ТОУ. Проф. Јанићијевић је такође навео да су посебни циљеви ml18 унапређење система акредитације у Републици Србији, задржавање статуса потписника споразума о признавању еквивалентности система акредитације (ЕА МLА, ILАС МRА и IAF МLА), подизање нивоа свести о значају акредитације, добро управљање ради постизања доследних и одрживих резултата, јачање сарадње са регулаторима, као и наставак развоја акредитације.

Директор је истакао да су транспарентност у примени правила, примена правила на начин како су успостављена и хармонизација активности у процесима акредитације такође циљеви ml18-а по питању хармонизације својих активности. Он се такође осврнуо и на одговорност ml18-а, што подразумева укључивање и разумевање потреба регулатора, индустрије и других заинтересованих страна, спровођење активности у јавном интересу и одржање сопственог интегритета.

Проф. др Јанићијевић је посебно нагласио разлоге за поверење у ml18, од којих су најважнији: доследност резултата које ml18 остварује, отвореност, непристрасност и независност, као и недискриминаторско понашање. На крају своје презентације подвукао је настојање ml18-а да развија своју компетентност кроз ефикасност, професионалност, унапређивање ресурса, али и уз лидерство у областима које спроводи. Презентацију можете да погледате овде.

Свој рад на тему 2018. и 2019. - ГОДИНЕ ОБАВЕЗУЈУЋИХ IAF ДОКУМЕНАТА представила је и Јасна Стојановић, заменик директора ml18-а. Презентацију можете да погледате овде.

Радивоје Николичић, помоћник директора за сарадњу са државним органима, презентовао је рад на тему КОРИШЋЕЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИМА РЕГУЛИСАНИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА који можете да погледате овде.

Испред ml18-а присутнима се обратила и Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације презентацијом на тему РАЗМИШЉАЊЕ ЗАСНОВАНО НА РИЗИКУ – ИЗАЗОВ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ И АКРЕДИТАЦИОНА ТЕЛА, коју можете да погледате овде.

Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела је представио рад на тему НОВИ ТРЕНДОВИ И РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, који можете да преузмете овде.

                     

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора, Јасна Стојановић, заменик директора, Радивоје Николичић, помоћник директора за сарадњу са државним органима, Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације и Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела

 

maxformer.com/lebedki

здесь biceps-ua.com

biceps-ua.com/gonadotropin-5000.html