Учешће ml18 на Недељи квалитета

У Привредној комори Србије у Београду одржана је традиционална 27. Недеља квалитета у Србији, од 28. фебруара до 2. марта 2018. године. Фондација за културу квалитета и изврсност (FQCE) у сарадњи са Привредном комором КС и уз подршку Министарства привреде - ресорног министарства за квалитет и безбедност производа, окупила је бројне ауторе и учеснике из земље и окружења на овај скуп који је отворио помоћник министра привреде Александар Старчевић. У име домаћина – Привредне коморе Србије присутнима се обратила Гордана Тиодоровић, директор Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланица, а у име FQCE Владимир Трајковић, председник Фондације.

Проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије (ml18), поздравио је учеснике Недеље квалитета 2018, као и госте из окружења, истакавши још једном значај регионалне сардње између акредитационих тела што су својим излагањем потврдили и подржали господин Жељко Медак, директор Института за акредитирање Босне и Херцеговине – БATA, као и др Трпе Ристоски, директор Института за акредитацију Републике Македоније – ИАРМ.

Проф. Јанићевић је у својој презентацији представио рад ml18-а у години у којој ml18 слави 20 година од оснивања и осврнуо се на сам почетак рада Југословенског акредитационог тела (ЈУАТ), које је касније променило назив у Акредитационо тело Србије, а које је основано је 5. фебруара 1998. године Уредбом о образовању Југословенског акредитационог тела. Он је подсетио да је први председник ЈУАТ-а био емеритус, проф. др Милан Перовић, а чланови: др Милош Јелић, мр Звонимир Паунковић, Срећко Обрадовић и Слободан Сотиров. У новијој историји ml18-а, 20. октобра 2010. године, ml18 се региструје као установа, након ступања на снагу новог Закона о акредитацији, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности ml18-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе.

Проф. Јанићијевић се, такође, у наставку излагања осврнуо на стратешке активности ml18-а у 2017. години, као и на резултате рада. Посебну пажњу посветио је колегијалном оцењивању од стране тима оцењивача из Европске организације за акредитацију (ЕА) који су спровели друго по реду поновно оцењивање у периоду од 25. до 29. септембра 2017. године односно од 2. до 6. октобра (само за сертификацију особа). Господин Јанићијевић је са поносом истакао да је општи закључак из Извештаја тима оцењивања ЕА је да ml18 одржава статус потписника MLA споразума за следеће области: акредитација лабораторија за испитивање према стандарду ISO/IEC 17025; акредитација медицинских лабораторија према стандарду ISO 15189; акредитација лабораторија за еталонирање према стандарду ISO/IEC 17025; акредитација контролних тела према стандарду ISO/IEC 17020; акредитација тела за сертификацију производа према стандарду ISO/IEC 17065; акредитација тела која обављају сертификацију особа према стандарду ISO/IEC 17024); и акредитација сертификационих тела за системе менаџмента према стандарду ISO/IEC 17021-1.

Манифестација Недеља квалитета 2018 је протекла у радној и конструктивној атмосфери уз присуство представника свих кључних институција инфраструктуре квалитета - Министарства привреде, Дирекције за мере и драгоцене метале, Института за стандардизацију Србије и ml18-а.

Трећег дана саветовања, одржан је округли сто са темом: НОВО ИЗДАЊЕ СТАНДАРДА ISO/IEC 17025:2017 (после 12 година), чији је уводничар била Милица Јовчић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија у ml18-у, а модератор др Милош Јелић, председник Стручног савета FQCE и Савета за акредитацију ml18-а. Округлом столу је присуствовало и целокупно руководство ml18-а, као и део запослених.

У уводном делу су истакнуте кључне разлике у односу на претходно издање стандарда, а присутнима је презентован и план преласка на акредитацију, којим је ml18 дефинисао временске рокове у наредном периоду, узимајући у обзир да је резолуцијом (ILAC Resolution GA 20.15) из 2016. године прописано да је прелазни период за примену нове верзије стандарда три године од датума објављивања нове верзије. Презентацију мр Милице Јовчић можете погледати овде.

Имајући у виду кључне разлике у односу на претходно издање стандарда, истакнуто је да ml18 ради и у наредном периоду ће радити на обезбеђивању потребне компетентности и нарочито хармонизацији у раду својих оцењивача, како би спремно започео оцењивања према новом издању стандарда.

Присуство Недељи квалитета 2018, искоришћено је за још једну најаву информативног семинара које ml18 планира да организује за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање, пре него што започне оцењивања према новом издању стандарда.

                                  проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора ml18-а

                    Жељко Медак, проф. др Ацо Јанићијевић и др Трпе Ристоски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учесници на Недељи квалитета 2018. били су и студенти Факултета организационих наука у Београду

                                        мр Милица Јовчић и др Милош Јелић